Her bir öğrenci için kariyer planlama süreci kendi deneyim, ilgi, yetenek ve değerlerine göre farklıdır. Öğrencilerin eğitimlerinin ister ilk ister son döneminde, kariyer hedefleri belli ya da belirsiz olsun kariyer planlama kosunuda danışmanlık alma; kariyer seçimlerini uygulamalarında, öz farkındalıklarını artırmada, yeni kariyer seçeneklerini keşfetmede, bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarında yardımcı olacaktır. Danışmanlar kariyer hedeflerinin belirlemesinde ve bu hedeflere ulaşmalarında atılacak adımlarda öğrencilere yardımcı olmaktadır

Kariyer Planlama Basamakları

  • Kendini Tanıma ve Anlamayı (öz farkındalık) Artırma
  • Kariyer Seçeneklerini Araştırma
  • Bilgi, Beceri ve Deneyim Edinme